GAGJM

 

2023

2021

V tomto ročníku interní soutěže Grantové agentury Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně v kategorii A – Mezioborové interní výzkumné projekty zvítězil projekt Ing. et Ing. Tomáše Pipíšky, Ph.D. (LDF) a spoluřešitelky Ing. Michaely Staňkové, Ph.D. (PEF) s názvem Produkční efektivnost využití recyklovaného dřeva pro výrobu kompozitních materiálů. . Dále projekt Ing. Martiny Vršanské, Ph.D. (AF) a spoluřešitelky Ing. Lucie Veselé, Ph.D. (PEF) s názvem Systém shromažďování potravinových odpadů v podmínkách městských sídlišť.

Dále pak v kategorii C- Návratový grant zvítězil projekt řešitelky Ing. Bc. Jany Niedobové, Ph.D. (LDF) s názvem Zhodnocení potenciálu biologických krajinných prvků z pohledu nabídky vhodných zimovišť pro společenstva pavouků.

Gratulujeme!

 

 

Vyhlášení GAGJM 2021

Směrnice rektora

Prezentace ze semináře GAGJM

 

 

Kategorie A

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení pro kategorii A

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení splnění podmínky úvazku/a>

Příloha č. 3 - Průvodní list projektu

Příloha č. 4 - Životopis - vzor

Příloha č. 6 - Průběžná zpráva

Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva

 

Kategorie C

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení pro kategorii c

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení splnění podmínky úvazku/a>

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení splnění podmínky mateřské či rodičovské dovolené

Příloha č. 4 - Průvodní list projektu

Příloha č. 5 - Životopis - vzor

Příloha č. 6 - Průběžná zpráva

Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva

2020

V prvním ročníku interní soutěže Grantové agentury Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně v kategorii A – Mezioborové interní výzkumné projekty zvítězil projekt Ing. Jozefa Sedláčka, Ph.D. ze Zahradnické fakulty a Ing. Jany Šimečkové, Ph.D. z Agronomické fakulty s názvem Krajina vcelku a krajina v detailu. Mezioborový výzkum Hranického krasu

Gratulujeme!

Směrnice GAGJM - ČJ

Směrnice GAGJM - AJ

 

Zadávací dokumentace pro rok 2020

Příloha č. 1 - Formulář návrhu projektu

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení pro kategorii A

Příloha č. 3 - Rozpočet projektu 

Příloha č. 4 - Průvodní list projektu

Příloha č. 5 - Životopis - vzor

Příloha č. 6 - Průběžná zpráva

Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva