GAGJM

 

2020

V prvním ročníku interní soutěže Grantové agentury Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně v kategorii A – Mezioborové interní výzkumné projekty zvítězil projekt Ing. Jozefa Sedláčka, Ph.D. ze Zahradnické fakulty a Ing. Jany Šimečkové, Ph.D. z Agronomické fakulty s názvem Krajina vcelku a krajina v detailu. Mezioborový výzkum Hranického krasu

Gratulujeme!

 

 

Směrnice GAGJM - ČJ

Směrnice GAGJM - AJ

 

Zadávací dokumentace pro rok 2020

Příloha č. 1 - Formulář návrhu projektu

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení pro kategorii A

Příloha č. 3 - Rozpočet projektu 

Příloha č. 4 - Průvodní list projektu

Příloha č. 5 - Životopis - vzor

Příloha č. 6 - Průběžná zpráva

Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva

2021

Coming soon ;)