Druhá výzva Technologické inkubace je tady. Příjem žádostí začne 18. května.

Soutěž MENDELU Ph.DTalent o doplňková talentová stipendia pro studenty a studentky doktorských studijních programů již zná své vítěze!

Podpora z Ministerstva zemědělství patří ke stabilním zdrojům účelového financování na MENDELU

Projekty OP VVV přinesly univerzitě v roce 2022 nejvíce finančních prostředků

Užitné vzory 2022

V roce 2022 bylo za MENDELU podáno 24 přihlášek užitných vzorů a zároveň bylo zapsáno 17 platných užitných vzorů.