Na webu Podpora projektových skupin byly zveřejněny podklady a návody pro zpracování průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů...

Chcete vědět, co vás čeká v projektové oblasti v roce 2023?

Ve veřejné soutěži uspělo 25% podaných projektů navrhovatelů z Mendelovy univerzity v Brně.

Kromě interní grantové agentury měli studenti doktorských studijních programů možnost využít v roce 2022 i další interní schéma, které...

7. 12. 2022 proběhnou v aule univerzity slavnostní promoce doktorských studentů spojené tentokrát také s oceněním původců. Na slavnostním...

Projekt TAČR GAMA 2 MENDELU Proof of Concept podpořil 15 interních projektů, u nichž se očekává transformace dosažených výsledků výzkumu a...