Cílem výzvy je zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich...

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v sobotu dne 8. května 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol nové profesory vysokých...

 

Tvůrčí a projektová činnost patří k trvalým aktivitám akademických pracovníků univerzity. Mezi tradiční dotační tituly, kam jsou připravovány...

Chcete vědět, kolik účelových finančních prostředků přinesly jednotlivé součásti do rozpočtu univerzity v roce 2020? 

Chcete mít jasno,...

Navrhovatelé z MENDELU se letos zapojili podstatně intenzivněji do veřejných soutěží GAČRu než v předešlých letech. Počet podaných projektů...