Ve čtvrtek 30. září 2021 se v aule Mendelovy univerzity v Brně konala slavnostní promoce absolventů doktorských studijních programů spolu s předáním...

Cílem 3. výzvy bylo zhodnocení a následná transformace dosažených výsledků výzkumu a vývoje do podoby praktické aplikace, umožňující jejich...

Od 1. 10. 2021 je vyhlášena interní soutěž o podporu projektů v rámci Grantové agentury Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně (GAGJM),...

K polovině  roku  2021 bylo na  MENDELU zatím  uzavřeno na  45 zakázek  smluvního výzkumu v  celkové výši 4. 857 tis. Kč.  Z toho převážnou...