Interní grantová agentura MENDELU v Brně

Grantová agentura MENDELU v Brně je odborný orgán univerzity, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže.

Od roku 2008 je organizace soutěže IGA MENDELU v Brně v kompetenci jednotlivých fakult univerzity:

 

WEBOVÉ STRÁNKY MŠMT - SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM

 

2022

Pravidla využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 2022 - Rozhodnutí rektora č.15/2020 - Zásady studentské grantové soutěže a specifického vysokoškolského výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

Výkaz o čerpání prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2022

Zpráva o využitní účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2022

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2022

Pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2022

2021

Pravidla využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 2021 - Rozhodnutí rektora č.15/2020 - Zásady studentské grantové soutěže a specifického vysokoškolského výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

Výkaz o čerpání prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021

Zpráva o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na MENDELU v roce 2021

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021

Pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 2021

 

2020

 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010