Centrální laboratoře MENDELU

Popis projektu

Název projektu: Centrální laboratoře MENDELU
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510
Termín řešení projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2019
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Ondřej Veselý

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP
Číslo výzvy: 02_17_044

Realizační tým

  • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Koordinátor projektu
  • Mgr. Bc. Ondřej Veselý – Projektový manažer
  • Ing. Jiří Libus – Finanční manažer projektu

Anotace

Cílem projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně je zvýšit kvalitu bakalářských a magisterských studijních programů na Mendelově univerzitě v Brně  prostřednictvím modernizace infrastrukturního vybavení. V rámci projektu bude podpořena primárně infrastruktura sdílená více univerzitními součástmi. Sekundárním cílem projektu je posílení již realizovaných intervencí ESF projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně a dosažení multiplikačního efektu.

Klíčové aktivity

  • KA1 – Řízení projektu
  • KA2 Zkvalitnění studijního prostředí
  • KA3 Informační zdroje pro výuku

Monitorovací indikátory

  • Pořízené informační zdroje – 8
  • Počet studentů využívajících sdílené prostory, včetně modernizovaného nebo nově pořízeného vybavení, v rámci VŠ – 980
  • Podíl studentů bakalářského a magisterského studia, kteří využívají infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem na VŠ – 13,5%
  • Počet studentů užívajících pořízený software – 630

 

Projekt Centrální laboratoře MENDELU je spolufinancován Evropskou unií