Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně

Popis projektu

Název projektu: Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366
Termín řešení projektu: 1. 6. 2017 – 28. 2. 2021
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Ondřej Veselý

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP
Číslo výzvy: 02_16_016

Realizační tým

 • prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. – Koordinátor projektu
 • Mgr. Bc. Ondřej Veselý – Projektový manažer
 • Ing. arch. Dagmar Květová - Garant stavebních akcí KA2
 • Ing. Ivo Vyskočil – Garant KA3
 • Ing. Jiří Libus – Finanční manažer projektu

Anotace

Projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolvent Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) reaguje na potřebu připravit do praxe absolventy, kteří získají studiem relevantní znalosti, dovednosti a rozvinou své kompetence pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Cílem je vytvoření podmínek pro zkvalitnění pedagogické práce s důrazem na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Projekt je komplementární k projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně.

Klíčové aktivity

 • KA1 Řízení projektu
 • KA2 Infrastruktura pro vzdělávání na MENDELU
 • KA3 Vysokoškolské prostředí MENDELU

 

Monitorovací indikátory

 • Počet pořízených informačních systémů – 4
 • Podíl studentů se SP k celkovému počtu studentů na VŠ – 20
 • Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem – 3158
 • Podíl studentů bakalářského a magisterského studia, kteří využívají infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem na VŠ – 3158
 • Počet studentů užívajících pořízený software – 800

Projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně je spolufinancován Evropskou unií