Mendelova univerzita v Brně podala do 5. veřejné soutěže Technologické agentury ČR Prostředí pro život 39 projektů.

30. 6. 2021 -

Celkem se navrhovatelé podíleli na přípravě 39 projektů, MENDELU z tohoto počtu koordinovalo přípravu 23  projektů.

Výsledky veřejné soutěže můžeme očekávat v polovině prosince 2021.

Úspěšné projekty zahájí řešení 1.1.2022.