Mendelova univerzita v Brně podala 62 projektů do veřejných soutěží Grantové agentury ČR

23. 4. 2021 -

Navrhovatelé z MENDELU se letos zapojili podstatně intenzivněji do veřejných soutěží GAČRu než v předešlých letech. Počet podaných projektů se zvýšil proti roku 2020 o téměř 20%.

Celkem se navrhovatelé podíleli na přípravě 62 projektů, MENDELU z tohoto počtu koordinovalo přípravu 51 projektů.

Letos byly veřejné soutěže Grantové agentury ČR vyhlášené kvůli situaci s COVID – 19 opět dvakrát stejně jako v loňském roce.

Vyhlášení výsledků veřejných soutěží je plánováno na 6.12.2021, úspěšné projekty zahájí řešení 1.1.2022.