Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II

Popis projektu

Název projektu: Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014577
Termín řešení projektu: 1.1.2020 – 31.12.2022
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 OP
Číslo výzvy: 02_18_054

Realizační tým

 • Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Koordinátor projektu
 • Ing. Šárka Dvořáková  – Projektový manažer

Anotace

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) se dlouhodobě profiluje jako výzkumná univerzita. Prostřednictvím projektových aktivit se chce MENDELU především zaměřit na rozvoj hodnocení tvůrčí činnosti, zavedení motivačních systémů rozdělování institucionálních prostředků v tvůrčí oblasti a implementaci řízení lidských zdrojů ve VaV do univerzitní struktury dle pravidel získaného ocenění HR Award, které univerzita obdržela 14.11.2018. 

Klíčové aktivity

 • Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů
 • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení v oblasti tvůrčí činnosti
 • Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce
 • Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím
 • Strategické nastavení a rozvoj popularizace tvůrčí činnosti

Monitorovací indikátory

 • Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků – 60
 • Počet podpořených administrativních a technických pracovníků - 40
 • Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících – 1
 • Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení – 1
 • Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích – 5
 • Počet uspořádaných jednorázových akcí – 4
 • Počet podpořených spoluprací - 10

 

Projekt Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II je spolufinancován Evropskou unií