Komise rektora pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně

Předsedkyně

Tajemnice

Členové orgánu

 

Zápisy z jednání Komise rektorky pro tvůrčí činnost