OBD umožňuje centralizovaný sběr dat o publikační a jiné vědecké činnosti s možností vkládání a schvalování záznamů na několika uživatelských úrovních.

Modul GaP pro kompletní řešení životního cyklu grantů a projektů včetně financování. Umožnuje správu základních informací o projektech, evidenci navázaných osob a pracovišť, stavů projektu včetně historie změn, projektové dokumentace (úložiště souborů) a dalších souvisejících informací (statistika). V oblasti financí umožňuje roční plánování požadovaných prostředků včetně vícezdrojového financování a členění dle typu prostředků (IV/NIV).

Systém OBD a GaP bude provázán včetně IGA.

 

Přihlašování probíhá stejným způsobem jako do informačního systému UIS.

SYSTÉM OBD - MODUL GaP