Akční plán pro ochranu geodiverzity

 

Mendelova univerzita v Brně zahájila dne 1.2. 2019 projekt financovaný ze zdrojů EU – Fondu malých projektů Interrreg V-A Slovenská-Česká republika Výzva 1/FMP/6c/I,N  s názvem "Akční plán pro ochranu geodiverzity", reg.č. CZ/FMP/6c/01/015.

Partneři projektu jsou Mikroregion Javorina (SK) a MAS Východní Slovácko (CZ). 

Hlavním výstupem projektu bude Akční plán pro ochranu geodiverzity přeshraničního území, resp. území Mikroregionu Javorina a MAS Východního Slovácka, které tvoří ucelený celek v podhůří nejvyššího vrchu Bílých Karpat Velké Javoriny.  Dílčími výstupy budou návrhy geostezek a informačních vzdělávacích geoturistických panelů. Pro tento přeshraniční region bude také zpracována informační brožura zahrnující přírodní dědictví regionu se zaměřením na ochranu neživé přírody.  V rámci projektu budou také realizovány popularizační přednášky a terénní vycházky pro širší veřejnost. Cílem projektu je zhodnocení geoturistického potenciálu území a optimalizace ochrany nejvýznamnějších památek živé a neživé přírody regionu. 

Řešitelem projektu je doc. Mgr. Aleš, Bajer, Ph.D., Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta.

 

logolink

FOND MALÝCH PROJEKTŮ