Program na posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd "Program OMEGA"

Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod.).

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.

Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod.).

Doba trvání programu v letech 2012 až 2017, tj. 6 let. V programu by měly být vyhlášeny tři veřejné soutěže. Poprvé byla soutěž vyhlášena 20. července 2011, podruhé v roce 2013.

Minimální délka řešení 12 měsíců, maximální 24 měsíců. Doba řešení projektů z jednotlivých výzev se nebude překrývat.