Program EPSILON, který tématicky navazuje na program ALFA, je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.

Program rozčleněn do 3 podprogramů: podprogram 1 - Znalostní ekonomika, podprogram 2 - Energetika a materiály, podprogram 3 - Životní prostředí.

Program přímo navazuje na postupně končící programy (program ALFA a program TIP).

Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž byla vyhlášena poprvé v roce červnu 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018 se zahajováním poskytování podpory v letech 2016 až 2019.