Program GAMA  je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. 

Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory.

Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019). Veřejná soutěž byla vyhlášena poprvé v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014.