Program veřejných zakázek ve výzkumu vývoji a inovacích pro potřeby státní správy

Výzkumnými potřebami se nazývají konkrétní témata a problematiky, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou v oblasti výzkumu. TA ČR bude v programu BETA zadávat veřejné zakázky pro následující orgány státní správy:

  • Český báňský úřad;
  • Český úřad zeměměřický a katastrální;
  • Ministerstvo dopravy;
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
  • Ministerstvo pro místní rozvoj;
  • Ministerstvo vnitra;
  • Ministerstvo zahraničních věcí;
  • Ministerstvo životního prostředí;
  • Státního úřad pro jadernou bezpečnost.

 

Při výběru nabídek k vyhlášeným veřejným zakázkám na výzkumné potřeby schvalované od roku 2013 bude využito standardního postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Délka řešení projektů (plnění veřejných zakázek) v programu BETA je od roku 2013 stanovena v rozmezí od 6 až do 36 měsíců. O zakázky v programu BETA se mohou ucházet podniky i výzkumné organizace.

 

Vyhlašování veřejných zakázek probíhá v průběhu celého roku.

Aktuální seznam veřejných zakázek naleznete ZDE.