Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.

Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů:

  1. Progresivní technologie, materiály a systémy
  2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
  3. Udržitelný rozvoj dopravy

Program ALFA byl rozhodnutím vlády prodloužen do roku 2019 a bylo rozhodnuto o vyhlášení 4. veřejné soutěže v roce 2013. Ta byla poslední soutěží programu. Další veřejná soutěž v tomto programu už nebude vyhlášena.

Na program ALFA tématicky navazuje nový program EPSILON.