Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) tvoří s rozpočtem 6,2 mld. euro nezanedbatelnou část 1. pilíře programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence.

Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu. Akcí MSC se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. ti, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).

Existuje pět typů grantů:

  • Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks - ITN) 

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru. 

  • Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.

  • Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE)

Jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků v délce 1-12 měsíců v rámci společného výzkumného projektu. Účastnit se mohou jak začínající, tak zkušení výzkumní pracovníci, případně řídící, administrativní a techničtí pracovníci, kteří jsou zapojeni do výzkumných a/nebo inovačních aktivit na vysílající instituci po dobu alespoň 6-ti měsíců před vysláním na výměnný pobyt. Komise tak chce podpořit vzájemné propojování znalostí a mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností a znalostí.

  • Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

  • Evropská noc vědců
Evropská noc vědců je zaměřena na zvyšování veřejné informovanosti o výzkumných/inovačních aktivitách a jejich přínosu pro každodenní život občanů. EU se tímto způsobem snaží zvýšit zájem mladých lidí o práci ve výzkumu a informovanost veřejnosti o práci vědců a o výsledcích a přínosech projektů, financovaných ze zdrojů EU, příp. inovacích z nich plynoucích. Akce se koná vždy poslední pátek v září v celé EU. Akce probíhá formou dnů otevřených dveří v laboratořích, experimentů, kvízů, výstav a přednášek.
 
 
 
Více informací najdete v naší brožuře.
 
Informace o financování najdete v sekci Finanční a administrativní aspekty.

 

 
AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝZVÁCH NALEZNETE NA STRÁNKÁCH - H2020 Participant Portal.

PREZENTACE - Marie Skłodowska-Curie Actions in Horizon 2020

PREZENTACE - Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie, Model grant agreements