COST CZ - Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

 

 

Program mezinárodní spolupráce MŠMT

COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION.

 

Účelová podpora poskytovaná v programu COST CZ je určena na financování projektů základního výzkumu českých výzkumných pracovišť v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST, který administruje na základě smlouvy v rámci 7. Rámcového programu.

Program mezinárodní spolupráce COST CZ navazuje na program mezinárodní spolupráce COST.

Cílem programu COST CZ je podpořit mnohostrannou mezinárodní spolupráci v základním výzkumu výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi členských států COST, které spolupracují při řešení projektů v rámci tzv. akcí COST.

Trvání akcí je zpravidla čtyřleté.

V současné době běží více než 200 akcí v 9 vědeckých oborech.

Podporované oblasti (domény):

  • Biomedicína a molekulární biovědy
  • Potraviny a zemědělství
  • Lesy, jejich produkty a jiné požitky
  • Materiály, fyzika a nanovědy
  • Chemie a molekulární vědy a technologie
  • Vědy o zemi a management životního prostředí
  • Informační a komunikační technologie
  • Transport a městský rozvoj
  • Lidé, společnost, kultura a zdraví

 

V ČR jsou projekty COST částečně účelově financovány ze státního rozpočtu. Finanční prostředky z účelových prostředků pro financování výzkumu a vývoje státního rozpočtu ČR jsou jako částečná dotace řešení projektů COST zpracovávány odborem 32 - pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji MŠMT na základě veřejné soutěže a doporučení Poradního výboru COST v ČR.

Pravidla pro stanovení maximální výše podpory, platné jen pro projekty COST jsou stanoveny rozhodnutím Odborného poradního orgánu COST. Jedná se o stanovení maximální výše podpory 500 tisíc Kč/rok/projekt. Odborný poradní orgán COST doporučuje, aby výše mzdových nákladů nepřesahovala 15% z neinvestičních nákladů (včetně zdravotního a sociálního pojištění).

Kontaktní osoba sekretariát COST v ČR: jana.bystricka@msmt.cz

WEBOVÉ STRÁNKY COST_MŠMT