EMBO - Evropská molekulárně biologická organizace / EMBC - Evropská konference pro molekulární biologii

 

EMBC (The European Molecular Biology Conference) je mezivládní organizací na podporu aktivit v oblasti molekulární biologie a příbuzných oborů. Členské příspěvky 27 zemí do EMBC podporují a financují aktivity tzv. Všeobecného programu, který musí být schválen členskými zeměmi EMBC. 

 

Všeobecný program EMBC zahrnuje tyto aktivity:

  • EMBO stipendijní program
  • Program kurzů a workshopů
  • Program mladých vědců
  • Program Věda a společnost
  • Elektronické informační programy. 

     

Vybrané EMBC státy financují také nové EMBO instalační granty.

 

EMBO (The European Molecular Biology Organisation) je nevládní organizace sdružující přední evropské vědce z molekulárně biologických oborů. EMBO na základě hodnocení a výběru zajišťuje provádění Všeobecného programu EMBC, z tohoto důvodu nesou jednotlivé aktivity Všeobecného programu značku EMBO.

 

Aktivity EMBC i EMBO jsou charakterizovány výběrem na základě kvality ve spolupráci s vědeckou komunitou.

EMBC společně s EMBO ročně udělí více než 600 stipendií pro výzkum, zorganizují více než 70 praktických kursů a konferencí. Program mladých vědců administrovaný EMBO oceňuje vynikající mladé vědce, kteří již založili svoji vlastní laboratoř. Na podporu výzkumu v molekulární biologii a příbuzných vědách ve vybraných státech EMBC, mezi nimiž je i Česká republika, byl vytvořen speciální program Instalačních grantů. EMBC také podporuje Program EMBO Věda a společnost, který poskytuje prostor pro dialog mezi vědci a ostatními členy společnosti a Elektronický informační program, poskytující na webu umístěné služby pro komunitu vědců spadající pod EMBO.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách EMBC a EMBO.