South Moravian Program for Distinguished Researchers

Program na podporu příchodu špičkových vědců na pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji

South Moravian Programme for Distinguished Researchers, SoMoPro, poskytuje hostitelským institucím finančí podporu na pokrytí vědeckých i osobních nákladů. Program podporuje projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech. 

 

Kdo se může přihlásit:

  • uchazeči s doktorským vzděláním či 4letou vědeckou praxí,
  • zahraniční i čeští vědci, kteří strávili alespoň 2 z posledních 3 let mimo ČR.

Výběr provádí odborná mezinárodní komise. Další soutěž o granty bude vyhlášena za předpokladu, že získáme financování z programu COFUND.

 

SoMoPro má dva hlavní cíle:

  • Podporovat aktivity a projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovace v Jihomoravském kraji.
  • Poskytnout výzkumníkům plnohodnotné zázemí pro získávání nových znalostí a možnost kariérního rozvoje.

 

Finanční příspěvek z grantu pokrývá 100% způsobilých výdajů.

Programy SoMoPro jsou administrovány Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM).  

Více informací na webových stránkách JCMM.