Norsko spolu s Lichtenštejnskem a Islandem přispívá prostřednictvím EHP a Norských fondů (EEA Grants - Norway Grants) ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 státy ve střední a jižní Evropě.

Vyhlášení prvních výzev je předpokládáno v první polovině 2019. V současné době je možné žádat o grant v rámci tzv. Fondu pro bilaterální vztahy.
Veškeré projekty budou muset být ukončeny nejpozději do 30. dubna 2024.

 

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) na Českou republikou. Fond představuje flexibilní zdroj financování aktivit jak pro české subjekty, tak pro subjekty z donorských států.

Podpora je rozdělena do 15 programů a většinu z nich spravuje Ministerstvo financí ve spolupráci s příslušnými resortními ministerstvy:

CZ01 - Technická asistence a Bilaterální fond na národní úrovni

CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu

CZ03 - Program pro nevládní neziskové organizace (NGO Programme)

CZ04 - Ohrožené děti a mládež

CZ05 - Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování

CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění

CZ07 - Program na podporu spolupráce škol a stáží

CZ08 - Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)

CZ09 - Česko-norský výzkumný program

CZ10 - Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady

CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

CZ13 - Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/Sjednocení rovnosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života

CZ14 - Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin

CZ15 - Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů

 

Více informací o programech je uvedeno na stránkách Ministerstva financí  a Ministerstva školství (EHP fondy nebo Norské fondy).

Oficiální webové stránky  EHP/Norsko

Informace k finančním mechanismům EHP a Norským fondům. Časové fáze, projekty, postupy žádostí o grant a další související informace.