Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9.6.2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.


Cíle fondu budou uskutečňované prostřednictvím projektů financovaných z prostředků mezinárodního visegradského fondu. O dotaci se může ucházet právnická a fyzická osoba vždy jen na konkrétní projekt. Fond bude při financovaní preferovat ty projekty, do kterých se zapojí co největší počet subjektů ze států V-4. Finanční příspěvek Fondu zpravidla nepřesáhne 50 % z celkových nákladů projektu.

 

Grantové žádosti je možné podávat třikrát ročně (s termíny odevzdání 1.  února1. června a 1. října). Žádosti se podávají pouze elektronicky. 

 

Existují 3 typy grantů:

1. Visegrad Grants:

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně tří zemí V4
 • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž hodí k podpoře projektů probíhajících v okruhu 40 km od hranice
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců
 • Granty mohou pokrývat až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů
 • Projekty se musí zabývat alespoň jedním z cílů sedmi cílových oblastí grantového programu

2. Visegrad+ Grants

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení nejméně tří zemí V4 a minimálně jednoho subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu, bez ohledu na žadatele
 • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž hodí k podpoře projektů probíhajících v okruhu 40 km od hranice
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců
 • Granty mohou pokrývat až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů
 • Projekty se musí zabývat alespoň jedním z cílů sedmi cílových oblastí grantového program

3. Strategic Grants

 • Strategické granty jsou zaměřeny na roční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašuje země V4, která má předsednictví ve skupině, od července 2018 do června 2019 je Slovensko.
 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny

 

Více informací na webových stránkách MŠMT, nebo přímo na oficiálních stránkách VISEGRAD FUND.