Programy aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)

Program NAKI je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity. Výzkumem a vývojem národní a kulturní identity se pro potřeby tohoto programu rozumí "výzkum a vývoj ve všech oblastech, s nimiž lze identifikovat historický, kulturní a společenský vývoj historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví".

Hlavním cílem navrhovaného Programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

 

Program NAKI II je realizován v letech 2016 - 2022, a to formou veřejných soutěží.

 V programu jsou stanoveny dva globální cíle, k jejichž naplnění je třeba výzkumným projektem přispět:

  • národní identita (historické vědy, archeologie; jazyk a literatura; umělecká tvorba)
  • kulturní dědictví (kulturní dědictví a území s historickými hodnotami; technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví; kulturní dědictví, vzdělání a média)

 

První veřejná soutěž byla v programu vyhlášena na jaře 2015. Další soutěže jsou plánovány na rok 2017 a 2019

Webové stránky  Ministerstva kultury