AKTUÁLNÍ PŘEHLED DOKUMENTŮ H2020

VALIDATION DOCUMENTS MENDELU

PIC MENDELU UNIVERSITY IN BRNO: 998813075

 

HORIZON 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu EU a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací pro období let 2014-2020.

Výzvy jsou vyhlašovány průběžně na Participant Portal, kde jsou uveřejněny i veškeré pokyny a dokumenty k výzvám. 

Aktuálně: Dne 22. 7. 2014 Komise přijala aktualizovanou verzipracovního programu Horizontu 2020 pro roky 2014-2015 reflektující schválení jednotlivých částí pracovního programu v příslušných konfiguracích. Na stránkách Participant Portal jsou tak již k dispoziciaktualizované verze pracovních programů.

 

H2020 má tři hlavní priority (pilíře):

  1. Excellent Science (ERC, FET, Akce Marie Skłodowská-Curie, Výzkumné infrastruktury)
  2. Industrial Leadership (Průlomové a průmyslové technologie, Přístup k rizikovému financování, Inovace v MSP)
  3. Societal Challenges (7 multidisciplinárních témat navržených s cílem financovat výzkum v oblastech, které jsou identifikovány jako společné problémy všech obyvatel EU)

 

I. pilíř - Vynikající věda  (Excellent Science) je zaměřen především na podporu projektů hraničního výzkumu v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Cílem této priority je podpořit a rozšířit excelenci v evropské vědě. 

Pilíř je rozdělen do 4 velkých oblastí:

1. European Research Council (ERC)

2. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

3. Future Emerging Technologies (FET)

4. Research Infrastructures (RI)

 

II. pilíř - Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) si klade za cíl podpořit konkurenceschopnost průmyslu v globálním kontextu, především posílit zapojení soukromého sektoru do výzkumu (především malé a střední podniky) a podpora inovací. Pilíř se tedy soustředí na aplikovaný výzkum 

Priorita je zaměřena na 3 oblasti:

1. Průlomové a průmyslové technologie (EIP)

2. Přístup k rizikovému financování 

3. Inovace v malých a středních podnicích

 

III. pilíř - Společenské výzvy  (Societal Challenges) cílí na hlavní společenské výzvy tak, jak byly vytyčeny ve strategickém dokumentuEvropa 2020. Pro tuto prioritu byla vyhrazena největší část z rozpočtu pro H2020.

Pilíř je rozdělen do 7 hlavních společenských výzev:

1. Health, demographic change and wellbeing

2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy

3. Secure, clean and efficient energy

4. Smart, green and integrated transport

5. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

6. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies

7. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens

 

Kromě základních pilířů budou financovány Nejaderné přímé akce Společného výzkumného centra a Evropský institut inovaci a technologií.

 

Více informací najdete na stránkách

Oficiální stránky H2020 - EU

Oficiální stránky H2020 - CZ

Getting Ready for Horizon 2020 - stránky agentury Hyperion nabízí přehledné shrnutí všech dostupných informací k H2020

How to prepare a Strategy for H2020 - užitečné vyhledávací nástroje a tipy, jak se zapojit a jak uspět v H2020

Technologické centrum AV Č

Nový portál pro účastníky unijních programů (2014 -2020)

 

Národní kontakty