Centralizované rozvojové projekty se podávaní na základě Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů zveřejněného pro daný rok MŠMT ČR. Výběr projektů k realizaci probíhá formou soutěže Radou programů. Finanční prostředky poskytnuté na realizaci projektů poskytuje MŠMT ČR formou dotace.

  • Centralizované rozvojové projekty (CRP)

Institucionální plán univerzity je zpracováván na základě Vyhlášení institucionálního rozvojového programu zvěřejněného pro daný rok MŠMT ČR. Výběr návrhů obsahu IRP probíhá interní soutěží dle pokynů vydaných v Rozhodnutí rektora. Finanční prostředky na realizaci IRP poskytuje MŠMT ČR formou příspěvku.

  • Institucionální plán (IP)

 

Přejít na web Oddělení strategie a kvality.