Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně II

Popis projektu

Název projektu: Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně II

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016930

Termín řešení projektu: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba:  Julia Daňková M.A.

 

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Číslo výzvy: 02_18_053

 

Realizační tým

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Koordinátor projektu

Julia Daňková M.A.  – Projektová manažerka

 

Anotace

Projekt prostřednictvím podpory stáží pracovníků na prestižních zahraničních pracovištích reaguje na příležitost zvýšit mezinárodní přesah výzkumných aktivit žadatele. Realizace stáží zvýší konkurenceschopnost podpořených osob na evropském i světovém trhu práce. Prostřednictvím aktivit projektu dojde také k podpoře přijímání zahraničních pracovníků. Projekt navazuje na již realizovaný projekt u žadatele Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně.

 

Klíčové aktivity

Příjezdy do ČR:

KA2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR (9 mobilit: JAR, Jižní Korea, Polsko, Španělsko, Švédsko, Thajsko, USA).

 

Výjezdy z ČR:

KA3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí (22 mobilit: 4x Rakousko, 4x USA, Dánsko, Kanada, Thajsko, Japonsko, Portugalsko, Finsko, Izrael, Slovinsko, 3x Německo, Belgie, Španělsko, Velká Británie).

KA4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí (5 mobilit: Španělsko, 2x Rakousko, Thajsko, Japonsko)

 

Monitorovací indikátory

  • Počet služeb poskytovaných nově příchozími výzkumnými pracovníky ze zahraničí – 9
  • Počet výzkumných organizací s nově příchozími výzkumnými pracovníky ze zahraničí nebo ze soukromého sektoru – 1
  • Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků – 24
  • Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících – 1
  • Počet podpořených spoluprací – 21
  • Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili stáže – 3
  • Celkový počet účastníků – 27

Projekt Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně II je spolufinancován Evropskou unií