Studentská grantová soutěž 

 

 

Studentská grantová soutěž je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektu Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně (zkrácený název „IGRÁČEK MENDELU“), CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016670. 

 

Jsou vyhlášeny dvouleté týmové studentské granty pro studenty prvních a druhých ročníku ve standardní době studia akreditovaných doktorských studijních programů na Mendelově univerzitě v Brně. 

 

Počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele) + mentor.

Spoluúčast fakult 5 % dle zastoupení Ph.D. studentů v grantech.

Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, průběhu realizace i procesu hodnocení úspěšných studentských grantů jsou uvedeny v Nařízení rektora č. 14/2020 Pravidla a zásady studentské grantové soutěže a v zadávací dokumentaci studentské grantové soutěže.

 

Celý proces hodnocení včetně podání studentských grantů probíhá elektronicky přes webovou aplikaci EPZ (Evidence projektů a zakázek), a to na adrese  https://grantovesouteze.mendelu.cz od 4. 1. 2021 do 16. 2. 2021 15:59:59 hod. a s předpokládaným začátkem řešení od 1. 4. 2021. 

Webinář pro navrhovatele k vyhlášené studentské grantové soutěži se uskuteční online formou 19. 01. 2021 v 10 hod. v prostředí MS TEAMS

Program:

  • Představení studentské grantové soutěže
  • Výklad zadávací dokumentace
  • Rozpočet projektu, povinné přílohy
  • Webová aplikace EPZ pro podávání interních projektů

V případě zájmu zasílejte svůj přihlašovací e-mail do MS TEAMS na adresy: veronika.mlejnkova@mendelu.cz a eva.jamborova@mendelu.cz, abychom mohli zájemce nasdílet do prostředí MS TEAMS. Před konáním akce zaregistrované osoby obdrží odkaz na připojení.

 

Dokumenty ke studentské grantové soutěži:

 

-Vyhlášení výsledků studentské grantové soutěže

NR 14/2020 Studentská grantová soutěž 

- RD 14/2020 Rules and principles of  the student grant competition

- Zadávací dokumentace

- Specifications of student grant competition

Hodnotící kritéria

Criteria for evaluation

- Vyhlášení soutěže 

- Announcement of student grant competition

Grantová rada

- EPZ - návod

 

Dokumenty k realizaci studentské grantové soutěže:

- Activity report

- Final activity report

- Průřezová vzdělávací témata

      -Pozvánka na kurz Grantový systém v ČR

      - Pozvánka na kurz Hodnocení vědy a výzkumu v ČR a na MENDELU

              -Prezentace

      - Programme of Grant system in the Czech Republic course

      - Pozvánka na kurz Transfer technologií

- Formuláře k realizaci

-Prezentace k realizaci 

 

Zveřejňujeme  avízo výzvy (předběžné parametry výzvy) na dvouleté týmové studentské granty podporované z projektu OP VVV Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně (Igráček)

Předběžné parametry výzvy zde

 

Vyhlášení avíza - předběžné parametry výzvy 1. 10. 2020

Vyhlášená výzva k podávání studentských grantů od 1. 1. 2021 do 16. 2. 2021

Hodnocení (hodnotitelské posudky) od  16. 2. 2021 od  25. 3. 2021

Realizace studentských grantů od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023

Hodnotící proces, obhajoby realizovaných studentských grantů 3. 4. 2023 do 1. 5. 2023

 

Kontaktní osoby:

Eva Jamborová 

Tel.: +420 545 135 089

E - mail: eva.jamborova@mendelu.cz

 

Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D.

Tel.: +420 545 135 196

E - mail: veronika.mlejnkova@mendelu.cz