Vývoj, testování a inovace specifických substrátů pro zahradnictví s využitím kompostů a dalších produktů zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Popis projektu

Název projektu: Vývoj, testování a inovace specifických substrátů pro zahradnictví s využitím kompostů a dalších produktů zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011546
Termín řešení projektu: 6/2018 - 12/2020

Financováno: OP PIK MPO České republiky

Projektový tým

Žadatel: Fertia s.r.o.
Partner: Mendelova univerzita v Brně

Anotace projektu

Ve spolupráci s firmou Fertia realizovat přenos znalostního transferu z akademického prostředí (Mendelova univerzita v Brně) v oblasti odborných znalostí s vývojem specifických substrátů s využitím metod zpracování kompostů a dalších produktů zpracování biologicky rozložitelných odpadů do výsledného produktu - specifický zahradní substrát. Se zapojením asistenta znalostního transferu vytvořit podmínky pro praktický vývoj a inovaci nového produktu specifického zahradního substrátu v podmínkách partnerského podniku a zavedení nového produktu do výrobního programu.

Cílem projektu je společně se znalostní organizací pracovat na vývoji nového produktu – substrátu při současné inovaci metod využití kompostu a dalších produktů zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Dále formou experimentálního ověřování správných poměrů jednotlivých složek vyvíjených substrátů stanovit optimální složení nových receptur ze zakládek mikrobiálního kompostování produktů zpracování biologicky rozložitelných odpadů za vzniku nově vyvinutého technologického výroby specifických bezrašelinových substrátů pro využití v zahradnické výrobě. Dalším cílem projektu je zlepšení vlastních výrobních procesů výroby substrátů s obsahem organických hnojiv.

 

logo fondu  logo-mpo