Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi

Popis projektu

Název projektu: Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314
Termín řešení projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2022
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP
Číslo výzvy: 02_16_025

Realizační tým

Garant                                               prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

 

Excelentní pracovník                      prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.  vz IV  

 

Vedoucí výzkumného týmu           Ing. Soňa Křížková, Ph.D.             vz I

                                                           doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.    vz II

                                                           doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.    vz III

                                                           prof. Dariusz Grzebelus, Ph.D.    vz IV              

 

Klíčový pracovník                            Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.               vz I

                                                           Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.      vz II

                                                           Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.       vz II

                                                           doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.          vz II

                                                           doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.   vz III

                                                            RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.         vz III

                                                           doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.   vz IV

                                                           Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.                vz IV

Anotace

Hlavním cílem projektu je podpora výzkumných záměrů spadajících do odbornosti Zemědělství v předaplikační fázi. V projektu bude využito multidisciplinárního přístupu pro návrh, vývoj a testování pokročilých nanomateriálů, především na bázi selenu, ale i ostatních kovů a polokovů a biomakromolekulárních materiálů jako alternativ antibiotik v zemědělské praxi. Mezi další cíle projektu patří také vybudování mezinárodního excelentního výzkumného týmu, intenzivní spolupráce s předními zahraničními institucemi a vědeckými kapacitami a tvorba excelentních výzkumných výsledků mezinárodního významu. Neméně důležitým cílem projektu je zapojení realizačního teamu do mezinárodních sítí a projektů a intenzivní propojení s aplikační sférou a řešení jejich potřeb.

Klíčové aktivity

 • KA1 Řízení projektu
 • KA2 Realizace výzkumného záměru v předaplikační fázi s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi
 • KA3 Experimentální ověření praktického uplatnění výzkumu
 • KA4 Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou
 • KA5 Mezinárodní dimenze výzkumného záměru
 • KA6 Infrastruktura pro výzkumný záměr
 • KA7 Šíření výsledků výzkumných záměrů
 • KA8 - Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků

Monitorovací indikátory

 • Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty – 15
 • Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce – 2
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech – 7,5
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech – ženy – 4,5
 • Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách – 22,9
 • Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty – 4
 • Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť – 2
 • Počet uspořádaných jednorázových akcí – 5

 

Projekt Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi je spolufinancován Evropskou unií