Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně

Popis projektu

Název projektu: Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953
Termín řešení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Kontaktní osoba:  Ing. Zuzana Židová – Projektová manažerka

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP
Číslo výzvy: 02_16_027

Realizační tým

  • doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. – Koordinátor projektu
  • Ing. Zuzana Židová – Projektová manažerka
  • Mgr. Martina Miškelová – Administrátor projektu

Anotace

Projekt reaguje na příležitost zvýšit mezinárodní přesah výzkumných aktivit na Mendelově univerzitě v Brně prostřednictvím podpory dlouhodobých stáží pracovníků na prestižních zahraničních pracovištích. Realizace stáží zvýší konkurenceschopnost podpořených osob na evropském i světovém trhu práce. Prostřednictvím aktivit projektu dojde k rozšíření spektra příležitostí pro mezinárodní mobilitu a k podpoře přijímání zahraničních pracovníků s cílem internacionalizovat pracovní prostředí.

Klíčové aktivity

Příjezdy do ČR:

KA1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR (1 mobilita: Španělsko)

KA2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR (3 mobility: Portugalsko, Japonsko, Brazílie)

Výjezdy z ČR:

KA3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí (14 mobilit: 4x USA, 3x Španělsko, 2x Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Belgie, Nizozemí, Lotyšsko)

KA4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí (5 mobilit: Rakousko, Švédsko, Německo, Japonsko, Jihoafrická republika)

Monitorovací indikátory

  • Počet služeb poskytovaných nově příchozími výzkumnými pracovníky ze zahraničí – 4
  • Počet výzkumných organizací s nově příchozími výzkumnými pracovníky ze zahraničí nebo ze soukromého sektoru – 1
  • Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků – 19
  • Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících – 1
  • Počet podpořených spoluprací – 5
  • Celkový počet účastníků – 19

 

Projekt Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně je spolufinancován Evropskou unií