Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně

Popis projektu

Název projektu: Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365
Termín řešení projektu: 1. 6. 2017 –31. 12. 2022
Kontaktní osoba:  Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Dotační titul

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP
Číslo výzvy: 02_16_015

Realizační tým

 • doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.– Koordinátor projektu
 • Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. – Projektová manažerka
 • Ing. Jan Dvořák, Ph.D. – Garant KA2
 • doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. – Garant KA3
 • Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. – Garant KA4
 • Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. – Garant KA5
 • Mgr. Alena Krejčí, DiS. – Garant KA6
 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. – Garant KA7
 • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Garant KA8
 • Lucie Malíková – Finanční manažer projektu

Anotace

Projekt Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) reaguje na potřebu připravit do praxe konkurenceschopné absolventy, kteří získají studiem na MENDELU relevantní znalosti, dovednosti a v maximální míře rozvinou své kompetence pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Projekt je komplementární k projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně, v rámci Výzvy č. 02_16_015 ERDF výzva pro vysoké školy.

Klíčové aktivity

 • KA1 – Řízení projektu
 • KA2 – Moderní výukové trendy na MENDELU
 • KA3 – Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU
 • KA4 – Propojení univerzitního prostředí s trhem práce
 • KA5 – Příprava absolventů MENDELU pro mezinárodní kariéru
 • KA6 – Profesní centrum MENDELU
 • KA7 – Nastavení vnitřních systémů zajišťování kvality
 • KA8 – Rozvoj efektivních způsobů řízení MENDELU

Monitorovací indikátory

 • Počet produktů poradenské a asistenční podpory – 7
 • Počet studentů se SP využívajících produkty poradenské a asistenční podpory – 20
 • Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti – 60
 • Počet studijních programů celkem – 53
 • Počet nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce – 12
 • Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce – 11
 • Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce – 22
 • Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi – 4
 • Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi – 3
 • Počet nových studijních programů celkem – 12
 • Počet absolventů prvních ročníků nových studijních oborů zaměřených na praxi – 234
 • Počet absolventů prvních ročníků nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi – 174
 • Počet absolventů prvních ročníků nově vytvořených studijních programů v českém jazyce – 840
 • Počet vytvořených produktů pro zkvalitnění strategického řízení a systému hodnocení vysokých škol – 4
 • Počet VŠ se zavedenými transparentními systémy hodnocení kvality – 1
 • Počet podpořených pracovníků VŠ – 99
 • Počet podpořených spoluprací – 30
 • Celkový počet účastníků – 75

 

Projekt Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně je spolufinancován Evropskou unií