Projekt Inovativní MENDELU

NPO_MENDELU_MSMT-16599/2022

 

Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 – komponenta 3.2.1.

 

Z Národního programu obnovy získala univerzita téměř 100 mil. Kč a to na podporu digitalizace vzdělávací činnosti nebo na tvorbu nových studijních programů v progresivních oborech.

Projekt INOVATIVNÍ MENDELU podporuje hned několik oblastí:

 • Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend;
 • Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning;
 • Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
 • Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling).
 • Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech.
 • Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials);
 • Bezpečnost distančních forem výuky;
 • Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

 

Z projektu bude podpořeno 5 studijních programů:

 • Pivovarství a sladařství
 • Školkařství
 • Školkařství a šlechtění dřevin
 • Udržitelnost a cirkulární ekonomika
 • Biomateriály