Newsletter VaV

Odběratelé newsletteru VaV jsou informování o nových výzvách grantových agentu atd..

Přejít do Newsletteru

 

Podpora UVIS

Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb je celoškolské pracoviště, které zajišťuje informační podporu výuky, vědy a výzkumu na univerzitě, zejména provoz a rozvoj audiovizuální a didaktické techniky, vydávání učebních textů, vědeckých a účelových publikací, provoz knihovny, informačního centra, studoven a časopisecké čítárny, správu a zpřístupňování klasických tištěných a elektronických informačních zdrojů, a kurzy informační výchovy studentů a dalších zájemců.

Přejit na web UVIS

 

Semináře Projektového oddělení

Seznam aktuálně připravovaných seminářů:

     

    Podpora projektových skupin

    Dokumenty určené projektovým manažerům fakult. Pro zobrazení dokumentu je nutné přihlášení do UIS.

    Zobrazit dokumenty