Konkurenceschopný absolvent má před sebou poslední rok řešení

2. 9. 2021 -

Strategický projekt OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně má před sebou poslední rok řešení.

Pod vedením koordinátora, prorektora Martina Klimánka, byly zatím dosaženy následující výsledky, které projekt přímo podpořil:

ü  12 akreditovaných strategických studijních programů

ü  4 nové vytvořené studijní programy zaměřené na praxi

ü  69 modernizovaných předmětů

ü  26 nově připravených předmětů v anglickém jazyce

ü  7 produktů pro studenty se specifickými potřebami k usnadnění studia

ü  34 podpořených studentů se specifickými potřebami

ü  3 Kariérní dny, z toho jeden online

ü  Zavedený systém hodnocení kvality

ü  134 podpořených pracovníků univerzity v dalším vzdělávání

ü  28 nových spoluprací se zahraničními partnery a aplikační sférou na základě uzavřených – memorand o spolupráci

ü  99 zahraničních přednášejících

 

V posledním roce řešení by měl v březnu 2022 proběhnout další Kariérní den. Předpokládá se, že bude podpořena další desítka pracovníků v dalším vzdělávání a opět se intenzivně rozběhnou návštěvy na zahraničních univerzitách a přednášky zahraničních odborníků na naší univerzitě.