Počet řešených externích projektů se každoročně zvyšuje

24. 8. 2021 -

Počet řešených projektů podpořených z externích grantových schémat se každoročně zvyšuje, průměrně se řeší každý rok 50 nových projektů.

Mendelova univerzit v Brně se dlouhodobě profiluje jako výzkumná univerzita s vyváženým podílem základního a aplikovaného výzkumu. Pracovníci odborných ústavů se dokázali velmi rychle adaptovat na nové podmínky financování výzkumných aktivit prostřednictvím externích grantových agentur.