Prezident republiky jmenoval nové profesory

13. 5. 2021 -

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval v sobotu dne 8. května 2021 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol nové profesory vysokých škol, mezi nimi i tři profesory na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně. Jmenovací dekrety předá Ministr školství, mládeže a tělovýchovy na slavnostním ceremoniálu v průběhu června.

Jeden z nově jmenovaných profesorů působí na Zahradnické fakultě a je vedoucím Ústavu biotechniky zeleně. Pan doc. Ing. Pavel ŠIMEK, Ph.D. se snaží spojovat výuku studentů se zkušenostmi získanými praktikováním krajinářské architektury v oblasti zakládání, péče a projektování krajinářských úprav. V rámci individuální tvůrčí činnosti (autorizovaný architekt ČKA) se přímo podílel na formování několika desítek krajinářských architektů a na získání jejich autorizací. Je autorem či spoluautorem 12 realizovaných objektů krajinářské architektury, které byly oceněny na národní úrovni.

Druhým jmenovaným je doc. Ing. Tomáš VÍTĚZ, Ph.D., který působí na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty. Hlavní oblastí jeho vědecko-výzkumné činnosti jsou anaerobní biotechnologie. V posledních letech se intenzivně věnuje anaerobnímu zpracování odpadů a technologii „Power to Gas“. Podílel se rovněž na založení Celorepublikové referenční laboratoře bioplynových transformací a posledních 10 let laboratoř vede.

GRATULUJEME