Zpráva o vědecko – výzkumné a umělecké činnosti za r.2020 zveřejněna

26. 4. 2021 -

Chcete vědět, kolik účelových finančních prostředků přinesly jednotlivé součásti do rozpočtu univerzity v roce 2020? 

Chcete mít jasno, který dotační titul přinesl MENDELU v roce 2020 nejvíce finančních prostředků? 

Co přinesl univerzitě smluvní výzkum v roce 2020? 

Jaké jsou nejcitovanější publikační výsledky? 

Jaké byly výsledky umělecké činnosti na MENDELU v minulém roce?  

 

 

Všechny  tyto informace najdete v právě zveřejněné Zprávě o vědecko – výzkumné a umělecké činnosti za rok 2020 zde