HORIZON EUROPE

COST

VISEGRAD FUND

 

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

MŽP – Národní výzva LIFE - 2. 8. 2022 

https://www.program-life.cz/ 

 

ERASMUS+ Aliance pro inovace - do 15. 9. 2022              

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs/aliance-pro-inovace 

 

Visegrad Fund - Grants - do 1. 10. 2022 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/ 

U standardních a malých grantů IVF povolují pravidla pouze jeden aktivní koordinátorský grant na univerzitní součást (na fakultu). 

Není tedy možné žádat o dva koordinátorské granty za fakultu v jednom termínu (v takovém případě by byla k hodnocení přijata pouze první doručená žádost, druhá žádost by vypadla z hodnocení). 

Pokud se na fakultě již malý nebo standardní koordinátorský projekt realizuje, je možné o další granty v pozici koordinátora žádat teprve po ukončení běžícího projektu (po schválení závěrečné zprávy). 

Grantů, kde je MENDELU na pozici projektového partnera, se toto omezení netýká.  

 

COST ACTION (vstup do akcí) - do 20. 10. 2022 

https://www.cost.eu/ 

 

Fondy EHP a Norska (ČR-Norsko) - kontinuální výzva  

https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2022/vyhlaseni-4-otevrene-vyzvy-z-fondu-pro-b-3653        

 

 

PŘIJATÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY K ŘEŠENÍ

Horizon Europe - projekt PURPEST, řešitel Dr. Thomas Jung, LDF

INTER-EXCELLENCE II – LUAUS ČR - USA - projekty AF – 2, LDF – 2, FRRMS – 1

Narodowe Centrum Nauki (NCN) - projekt Malé farmy a krátké potravinové řetězce v době ekonomické krize - poznatky z pandemie COVID-19, řešitel prof. Dr. Ing. Libora Gregy, FRRMS

INTER-EXCELLENCE II, program INTER-ACTION – LUASK22 ČR - SR - projekt Analýza vlastností méně známých druhů evropských dřevin v kompozitních materiálech, řešitel Ing. et Ing. Tomáš Pipíška, Ph.D., LDF

Horizon Europe - projekt CropPrime, řešitel Pavel Kerchev, Ph.D., AF

COST CA20133 - projekt , řešitelka doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D., AF

Horizon Europe .- projekt FLIARA, řešitelka prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, AF

COST OC-2021-1-25123 - projekt Work inequalities in later life redefined by digitalization, řešitelka doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D., PEF