Tvůrčí činnost nezastavil ani koronavirus!

 

V době nouzového stavu:

 • byla odeslána na MŠMT Sebehodnotící zpráva zaměřená na vědecko-výzkumnou činnost univerzity. Sebeevaluační zpráva bude sloužit jako jeden z podkladů pro hodnocení MENDELU Mezinárodním evaluačním panelem složeným ze zahraničních expertů.
 • byla zveřejněna Zpráva o tvůrčí činnosti 2019
 • byla schválena závěrečná zpráva o realizaci strategického projektu Centrální laboratoře MENDELU (Rychlovýzva/ Nábyteček) reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510. Projekt byl realizován od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 113.063.174,85 Kč.
 • byly přijaty projekty k řešení z programů TAČR Éta (2), TAČR Zéta (5), TAČR Prostředí pro život (3), hned několik zahraničních projektů bylo podpořeno z AKTION, Poddunajské strategie, H2020 Twinning a COST
 • K řešení byl přijat strategický projekt OP VVV, který podpoří interní grantová schémata a je primárně určen na podporu doktorských studentů IGRÁČEK
 • uspořádat virtuální výstavu pořízené unikátní infrastruktury pro výuku na FB pořízené ze strategického projektu OP VVV ERDF
 • připraveny podklady pro vyhlášené grantové soutěže GAČR, TAČR Éta, TAČR Trend, MŠMT Mobility a NAZV
 • bylo podáno 72 nových projektů, z toho 51 projektů bylo podáno do soutěží Grantové agentury ČR
 • vyhodnotit podané projekty do interní grantové soutěže Proof of Concept GAMA 2
 • od 1.4. 2020 zahájit implementaci nařízení rektora č. 22/2019 nová Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně
 • stanovit hodnoty pro rozdělení Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) na rok 2020
 • Identifikovat rizika řešených vědecko – výzkumných projektů

Řešitelé z MENDELU se nejvíce obávají následujících komplikací:

 • Ø  Nedosažení hodnoceného výsledku v důsledku zrušení konference
 • Ø  Nedosažení plánovaných indikátorů ve vazbě na plánované podpořené osoby
 • Ø  Ztráty finančních prostředků ve vazbě na neuskutečněné zahraniční cesty
 • Ø  Potřeby posunout sběr dat tak, aby výzkum nebyl pandemií ovlivněn
 • Ø  Nestihnutí jarních agronomických termínů
 • Ø  Nesplnění čerpání finančních milníků projektu
 • Ø  Nemožnosti uskutečnit plánovanou mezinárodní konferenci
 • Ø  Nemožnosti prezentovat povinný výsledek na konferenci
 • Ø  Jako problematické jsou všechny plánované aktivity v cizích zemích (jako např. odběry vzorků)
 • Ø  Nemožnost uskutečnit pobyt zahraničních expertů na MENDELU

Nemusíte se ale bát, OPTČ je tu stále pro Vás. ;) 

 

Informace o projektech nově i na FACEBOOKU

 

Hlavní události, které čekají tvůrčí činnost na MENDELU v roce 2020

 • 1.1. 2020 bylo zahájeno řešení dalšího strategického projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II.  Prostřednictvím projektových aktivit se chce MENDELU především zaměřit na rozvoj hodnocení tvůrčí činnosti, zavedení motivačních systémů rozdělování institucionálních prostředků v tvůrčí oblasti a implementaci řízení lidských zdrojů ve VaV do univerzitní struktury dle pravidel získaného ocenění HR Award, které univerzita obdržela 14. 11. 2018. 
 • V rámci získaného projektu TAČR GAMA 2 MENDELU Proof of Concept 2 se předpokládá vyhlášení 1. interní soutěže již v prvním čtvrtletí roku 2020.
 • V červnu 2020 Mezinárodní evaluační panel provede hodnocení Mendelovy univerzity v Brně ve vazbě na metodiku H17+.
 • Grantová agentura Gregora Johanna Mendela poprvé vyhlásí interní soutěž na projekty vědy a výzkumu, které budou řešeny od 1. 1. 2021.
 • V rámci příprav Strategického záměru univerzity na léta 2021 + bude připravena celouniverzitní strategie pro klíčové oblasti výzkumu, která bude nezbytná především pro obhajobu projektových záměrů pro nové programové období 2021-2027 v rámci programu OP Jan Amos Komenský a Horizon Europe.

 

Odbor pro podporu tvůrčí činnosti (OPTČ REK) je rektorátním pracovištěm Mendelovy univerzity v Brně podřízeným rektorce. Úsek je řízený prorektorem pro tvůrčí činnost prof. RNDr. Vojtěchem Adamem, Ph.D. a vznikl na základě směrnice rektora č. 8/2018.

Distribuční e-mail pro projektové dotazy

 • v rámci Projektového oddělení (PO OPTČ REK) nyní nově funguje distribuční e-mail projekty@mendelu.cz, který je směrovaný na všechny pracovníky, 
 • ke komunikaci s námi, zasílaní projektových podkladů atp. využívejte prosím primárně tento e-mail, aby jste měli zaručeno, že z naší strany bude na vaše požadavky reagováno vždy a včas.

 

Hlavním cílem činnosti PO OPTČ je podpora výzkumu, vývoje a inovací na MENDELU. Odbor se mj. zaměřuje na zkvalitnění přípravy a řízení projektů na univerzitě a vytvoření implementační struktury pro absorpci externích finančních prostředků na výzkumnou, vývojovou, investiční a pedagogickou činnost. Jedná se převážně o projekty financované z prostředků operačních programů evropských strukturálních fondů, komunitární programy EU, národní programy výzkumu a vývoje, regionální projekty a další.

 

 

 

Poster odboru vědy a výzkumu Prezentace VaV Presentation S&R


<< <  Září 2020  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930