Metodika Full Cost (FC) na Mendelově univerzitě v Brně

Metodika nabývá účinnosti 1. ledna 2014 a ruší přílohu č. 1 Rozhodnutí rektora č. 11/2013

Cílem metodiky je stanovení úplných nákladů v členění na náklady přímé a nepřímé, a to zejména pro projekty vědy a výzkumu a doplňkovou činnost univerzity. Pro rozčlenění nákladů na přímé a nepřímé bylo nutné provést rozbor veškerých nákladových účtů vedených v účetním rozvrhu univerzity. Z nákladů se vyčlení účty, které v rámci prováděných výpočtů do nákladů FC nevstupují:

  • nezpůsobilé náklady - stanoveny poskytovateli dotací (např. kurzové ztráty, daně, náklady na reprezentaci, manka apod.),
  • finanční transfery - náklady, které nelze z hlediska metodiky FC považovat za oprávněné, ale pouze za finanční toky prostředků. Jedná se zejména o zúčtování převodů do fondů VŠ v souladu se zákonem o vysokých školách, kdy náklady vstupují do výpočtu FC formou přímých nebo nepřímých nákladů až v době použití těchto fondů na konkrétní účely, náklady na stipendia hrazená z dotací, která spotřebovávají až studenti a náklady na řešení grantů spolupříjemců, které jim jsou poskytovány prostřednictvím univerzity coby příjemce dotace.
Ostatní náklady se rozčlení na přímé a nepřímé. V podmínkách univerzity vznikají přímé náklady především na ústavech. Mimo náklady sledované prostřednictvím prvků SPP se jedná pouze o osobní náklady. Ostatní náklady představují tzv. provozní režii.

POZOR ...!!!

Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2015

Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2014

 

Dokumenty


<< <  Říjen 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031