Odesílání průběžných a závěrečných zpráv TAČR, GAČR, NAZV, InterExcellence - organizace na MENDELU

2. 1. 2019 -

TAČR

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů TAČR

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv projektů za rok 2018 jsou stanoveny následovně:

Průběžné zprávy – 30. 1. 2019 

Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

Zprávy o implementaci výsledků do 31. července 2019.

Týká se všech programů (Zéta, Éta, Epsilon). Zprávy se zpracovávají v systému ISTA.

Po přihlášení vlastníka projektu klikněte na úkol „Příprava a podání zprávy“ v seznamu pracovních činností a vyplňte zprávu pro daný projekt. 
Předložením zprávy se rozumí odeslání zprávy v systému ISTA a zaslání Potvrzení elektronického podání zprávy do datové schránky TA ČR. Potvrzení podání si po odeslání Průběžné nebo Závěrečné zprávy vygenerujte v systému ISTA.

 

Organizace na MENDELU:

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OVaV budou zprávy přes datovou schránku odesílané  29.ledna 2019 do 10:00 hod.

Závěrečné zprávy po individuální domluvě.

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů.  

 

NAZV

Informace k přípravě a odesílání závěrečných (ZAZ) a periodických (PEZ) zpráv řešených projektů NAZV KUS a NAZV Země

V souladu s článkem 5 Základního textu Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu a článkem 10 Přílohy II Všeobecné podmínky předkládají řešitelé prostřednictvím příjemce – koordinátora/hlavního příjemcePeriodickou nebo Závěrečnou zprávu z řešení projektu za rok 2018 do 30. ledna 2019.

 

Ministerstvo může vznést připomínky k těmto zprávám, pokud tak neučiní do 3 měsíců od předložení zprávy, je zpráva považována za schválenou.

Zprávu zpracovává odpovědný řešitel projektu a ministerstvu předkládá prostřednictvím nositele projektu /příjemce/.V případě více nositelů /příjemců/ (tzn. pouze u vícestranných smluv) je zpráva předkládána ministerstvu koordinátorem projektu (tj. jedním z nositelů /příjemců/ pověřeným ke koordinaci projektu).

 

Kompletní zprávu o řešení projektu včetně příloh elektronicky řešitel odešlete v informačním systému NAZV Ministerstva zemědělství. Tím se vygeneruje „Potvrzení podání periodické/závěrečné zprávy 2018 projektu do IS NAZV Ministerstva zemědělství“.

Toto potvrzení označte jako „PEZ (ZAZ)  2018 + IDENTIFIKAČNÍ KÓD PROJEKTU“ a odesílá se prostřednictvím datové schránky.

 

Organizace na MENDELU:

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OVaV budou zprávy přes datovou schránku odesílané  29. ledna 2019 do 10:00 hod.

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů

Podrobnosti zde.

 

GAČR

Řešené projekty GAČR – termíny podání dílčích a závěrečných zpráv projektů řešených v r.2018

Dílčí zprávy řešených  projektů GAČR za rok 2018  je nutné podat nejpozději do 15. ledna 2019, závěrečné zprávy za rok 2018 nejpozději do 31. ledna 2019.

Dílčí a závěrečné zprávy se podávají v systému GRIS

 

Dále upozorňujeme na to, že předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů. Jsou platná pro všechny oborové komise a budou podle nich hodnoceny projekty, jejichž řešení končí v roce 2018.
Detaily jsou uvedeny  zde.

Upozornění: Souboru obsahujícímu dílčí nebo závěrečnou zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF, jinak není možné odeslat přes datovou schránku.

Informace podrobnější k obsahu dílčích zpráv najdete zde.

Informace podrobnější k obsahu závěrečných zpráv najdete zde.

 

Organizace na MENDELU

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OVaV budou zprávy přes datovou schránku odesílané v případě dílčích zpráv nejpozději v 14. ledna 2019 do 10:00 hod. a v případě závěrečných zpráv 30. ledna 2019 do 10:00 hod.

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů.  

 

InterExcellence

Informace k přípravě a odesílání závěrečných (ZAZ) a průběžných (PEZ) zpráv řešených projektů programu InterExcellence

Na webu MŠMT byly zveřejněny informace pro vypracování průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů programu InterExcellence.

Týká se všech podprogramu: pro podprogramy:  INTER-ACTION , INTER-COST INTER – TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR

 

Termíny odevzdání PEZ/ZAZ: U běžících projektů odevzdávejte PEZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. 1. 2019 u poskytovatele.

 U končících projektů (do konce roku 2018) odevzdávejte ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. 1. 2019 u poskytovatele.

Podrobnosti zde.

 

Organizace na MENDELU:

Vzhledem k faktu, že zprávy jsou posílány přes datovou schránku univerzity, z OVaV budou zprávy přes datovou schránku odesílané  29. ledna 2019 do 10:00 hod.

Termíny odevzdání na součástech dle informací od fakultních projektových manažerů


<< <  Říjen 2019  > >>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031